T N T . C O M . P L

Transport maszyny do cięcia wodą

Cięcie wodą jest nowoczesną i ekologiczną technologią obróbki strumieniowo-ściernej. Wykorzystuje się w niej wodę pod ciśnieniem, co pozwala nawet na przecinanie grubych i twardych materiałów.
Ze względu na precyzję oraz większe możliwości obrabiania materiału wycinarki wodne uznawane są za doskonałą alternatywę dla cięcia plazmowego i laserowego. Cały proces odbywa się po tym, jak woda uzyska odpowiednie ciśnienie – 6200 bar. Strumień wody zostaje przepuszczany przez niewielki otwór, a potem następuje cięcie wodą materiału o niemal dowolnej grubości.