T N T . C O M . P L

Pewne wydarzenia i procesy wymagają wcześniejszego zaplanowania i przemyślenia pod kątem różnych kryteriów i wymagań. Tego typu działaniami zajmuje się logistyka. Warto wiedzieć czym charakteryzuje się ta dziedzina, jakie są jej rodzaje i cele oraz główne założenia.

Logistyka – co to jest?

Logistyka to nic innego jak proces systemowego planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw, produktów i informacji. Logistyka to bardzo ważna dziedzina na rynku. Dotyczy zarówno małych przedsiębiorstwo jak i wielkich korporacji. Obejmuje ona proces planowania, realizowania, a także kontrolowania transportu danego towaru. W logistyce duży nacisk kładzie się na ergonomię i ekonomię, aby przynieść jak największe korzyści.

Logistyka to nie tylko transport

Wbrew pozorom logistyka nie wiąże się tylko z transportem. Jej zakres jest o wiele szerszy i obejmuje szereg zagadnień i działań, zaczynając od planowania, poprzez realizację oraz kontrolę. Ponadto logistyka dotyczy także kontrolowania zapasów i wszelkich procesów związanych z zaopatrzeniem, przy przewidywaniu popytu i realizowaniu wszelkich zamówień, a także przepływu informacji, pakowania towarów oraz ich zwrotu i reklamacji. Mało kto wie, że w obrębie zainteresowań logistyki leży także umiejętne gospodarowanie odpadami.

Cele logistyki

Logistyka przede wszystkim ma na celu znaczne skrócenie i przyspieszenie wszelkich procesów związanych z dystrybucją danego towaru. Bardzo ważne jest także jak największe zminimalizowanie wszelkich kosztów i optymalizacja działań, które pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów.

Dziedzina ta ma bardzo duży wpływ na kreowanie popytu na konkretny towar. W bardzo dużej mierze wpływa na proces zarządzania i poprawia jego jakość.

Rodzaje logistyki

Logistykę można podzielić na kilka rodzajów ze względu na zasięg oddziaływania, a także na obszar. Wyróżnić można:

 • mikrologistykę – która dotyczy tylko jednego przedsiębiorstwa,
 • mezologistykę – dotyczy jednego działu gospodarki,
 • makrologistyka – dotyczy obszaru gospodarki całego kraju,
 • eurologistyka – dotyczy działań na terenie całej Europy,
 • logistyka globalna – skupia się na działaniach na obszarze całego świata.

węzeł kolejowy

Z kolei z uwagi na obszar zainteresowań logistykę można podzielić na:

 • logistykę zaopatrzenia – obejmuje ona zaopatrzenie danego przedsiębiorstwa,
 • produkcji – czyli planowanie, synchronizacja i sterowanie całym procesem,
 • dystrybucji – kształtowanie, sterowanie i kontrola procesu logistycznego,
 • transportu – planowanie i uwzględnienie wszelkich zagadnień, które dotyczą transportowania towaru,
 • marketingową – skupia się na zadaniach związanych z dystrybucją i zaopatrzeniem,
 • ekologistykę – skupia się na wykorzystaniu zużytych opakowań,
 • miejską – pozwala na zarządzanie procesami i zadaniami na terenie miasta,
 • e – logistykę – nowa i coraz bardziej popularna dziedzina, która wykorzystuje Internet.

Poszczególne rodzaje logistyki mają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowanie firm. Dlatego nie należy ich pomijać i lekceważyć. Prawidłowa logistyka ma naprawdę olbrzymie znaczenie.

Podsumowanie

Logistyka to praca, która wymaga proaktywnego myślenia. Wiąże się z koniecznością bardzo szybkiego rozwiązywania się nagłych problemów i trudności, a także ze współpracą w zespole. Logistyk musi się także wykazać wielką dyscypliną i umiejętnością pracy pod presją czasu. Istotny jest także kontakt z dostawcami i przewoźnikami. Wysoka jakoś usług logistycznych wpływa na postrzeganie firmy i ogólne zadowolenie klientów oraz na ocenę całego przedsiębiorstwa.