Jak wygląda dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy?

4 min read

Czas pracy i odpoczynku zawodowego kierowcy to niezwykle ważna kwestia, którą każdy pracujący na tym stanowisku musi pilnować i przestrzegać niezwykle skrupulatnie. Ustawa dotycząca tej kwestii obowiązuje wszystkich, którzy wykonują przewóz drogowy w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz tych samozatrudnionych. Regulacja czasu pracy jest szczególnie istotna z uwagi na bezpieczeństwo, zarówno pracownika jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jak wyglądają normy dotyczące czasu pracy kierowcy w 2022 roku i jak liczyć czas pracy kierowcy?

Jaki jest maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu doby?

Dobowy czas pracy kierowcy nie jest tak oczywistą kwestią do wyliczenia jak pozornie mogłoby się wydawać. Skupmy się jednak na podstawowych kwestiach. Łączny dzienny czas prowadzenia samochodu przez kierowcę może wynosić maksymalnie 9 godzin. Jednak kierowcy wolno jechać w taki sposób bez jakiejkolwiek przerwy. Maksymalnie kierowca może spędzić 4,5 godziny prowadząc pojazd, po tym czasie musi sie zatrzymać i odbyć 45 minutową przerwę. Jednak dwa razy w tygodniu kierowca może przedłużyć czas jazdy poprzez podzielenie pauzy, która jednak musi być poprzedzona 45 minutową przerwą. Może wyglądać to następująco:

 • rozpoczęcie dziennego czasu pracy
 • 2 godziny jazdy
 • 15 minut przerwy
 • 2,5 godziny jazdy
 • 30 minut przerwy
 • 4,5 godziny jazdy
 • Rozpoczęcie ustawowej dobowej przerwy

Jeżeli chodzi natomiast inne czynności poza jazdą wliczają się one w czas pracy i nie mogą trwać nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin, po czym należy odbyć 45 minutową przerwę. Łączny dobowy czas pracy kierowców ciężarówek, czyli połączenie czasu jazdy z tzw. inną pracą, nie może przekroczyć 13 lub przedłużony 15 godzin.

Jak długi powinien być odpoczynek dzienny kierowcy?

Każdy kierowca oprócz przerw w ciągu dnia pracy zobowiązany jest do odbycia odpoczynku dziennego kierowcy. Regularny dobowy odpoczynek wynosi 11 godzin, natomiast może on zostać skrócony do minimum 9 godzin. Kierowca może w takim układzie pracować przez 13 godzin po czym musi podjąć 11 godzin odpoczynku lub może pracować przez 15 godzin i zrobić skróconą pauzę 9 godzin. Ważne jest, aby zmieścić się z tym cyklem w rozliczeniowych 24 godzinach. Odpoczynek dobowy, tak jak przerwy, może zostać podzielony na dwie części, gdzie pierwsza część będzie trwać minimum 3 godziny a druga 9 godzin. 

Jak liczyć czas pracy kierowcy?

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że dobowy czy tygodniowy czas pracy kierowcy to nie tylko okres, w którym prowadzony jest pojazd. Czas pracy obejmuje również inne czynności jakie kierowca musi wykonać, aby dopełnić swoich obowiązków. Dlatego maksymalny czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 13 lub przedłużony 15 godzin. Jak w takim razie wyliczamy czas pracy kierowcy? Najważniejsze kwestie:

 • Łączny czas jazdy kierowcy nie może przekroczyć 9 godzin w ciągu dnia.
 • Czas pracy (jazda + inne czynności) może wynosić 13 lub 15 godzin
 • Dobowy odpoczynek po okresie pracy musi wynosić 9 lub 11 godzin
 • Rozliczeniowy okres dla pracy i odpoczynku kierowcy to nieprzekraczalne 24 godziny.

Biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie przykładowy czas pracy liczymy w następujący sposób:

 • 13 godzin pracy (jazda + inna praca) + 11 godzin dobowego odpoczynku = 24 godziny
 • 15 godzin pracy (jazda + inna praca) + 9 godzin dobowego odpoczynku = 24 godziny

Ważne jest, aby tak zarządzać pracą i wszelkimi odpoczynkami, aby łączny tygodniowy czas pracy kierowcy, wraz z godzinami nadliczbowymi nie przekraczał 48 godzin.  

Co grozi kierowcy za przekroczenie czasu jazdy?

Za przekroczenie czasu jazdy w razie kontroli odpowiada tylko kierowca, ale to pracodawca jest zobowiązany tak układać pracę swoim kierowcom, aby mogli oni bezproblemowo przestrzegać prawo. Od marca 2022 roku taryfikator kar za takie wykroczenia został znowelizowany przez co mandaty są znacznie bardziej dotkliwe. Obciążenia pieniężne za przekroczenie czasu pracy zaczynają się od 200 złotych, a kończą na nawet 1000 złotych. Natomiast za naruszenie przepisów dotyczących urządzeń rejestrujących można otrzymać już mandat w wysokości nawet 12 000 złotych. Również pracodawca w razie niewypełnienia swoich obowiązków może zostać obciążony karą pieniężną od kilku do nawet 12 000 złotych.

Znajomość zasad obliczania czasu pracy kierowców obowiązuje zatem w równym stopniu pracodawcę oraz kierowcą i stanowi niezaprzeczalny fundament ich współpracy.

Wybór Redakcji