Logistyka dystrybucji – czym jest i jakie możliwości ze sobą niesie?

3 min read

Logistyka dystrybucji to termin nazywający działania mające na celu uzyskanie jak największej efektywności ruchu produktów od momentu zejścia produktu z linii produkcyjnej do momentu dotarcia  do klienta. Zawiera się w obszarze obsługi klienta i systemu zarządzania produkcją. Przepływ produktów może dotyczyć finalnego wyrobu, ale też łańcucha dostaw. Logistyka dystrybucji obejmuje przepływ towarów, usług oraz informacji zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Polega również na podziale czasu dostaw wszystkich niezbędnych komponentów lub gotowych produktów w taki sposób, by dane zamówienie trafiło w optymalnym czasie do rąk klienta lub do sprzedaży.

Logistyka dystrybucja a marketing

Logistyka dystrybucji jest silnie związana z marketingiem. Celem działań marketingowych w obszarze logistyki dystrybucji jest:

  • rozpoznanie potrzeb rynkowych oraz ich ewaluacja
  • świadome rozbudzanie potrzeb końcowych odbiorców, tych dotychczas nieuświadamianych
  • poszukiwania metod na zaspokojenie oczekiwań odbiorców
  • pozyskiwanie nowych klientów
  • zapewnienie organizacji długotrwałej współpracy z klientami
  • rozpoznawanie potencjału konkurencji na rynku tych samych usług

Działania marketingowe prowadzą do pozyskania mnóstwa informacji o preferencjach klientów, które przekładają się bezpośrednio na działania z zakresu badań oraz rozwoju, a także na siatkę dostaw i fizyczną dystrybucję towarów. Potencjał logistyczny producenta, pośrednika i końcowego odbiorcy tworzy ostateczną formę zaangażowania w procesy wszystkich stron.

Problemy w logistyce dystrybucji

Do kluczowych problemów logistyki produkcji należą: czas cyklu zamówienia, dostępność zapasów, magazynowanie, ograniczenia wielkości zamówienia, zakres wygody składania zamówień, częstotliwość i niezawodność dostaw, jakość dokumentacji towarzyszącej przepływom dostaw, procedury reklamacyjne, wsparcie techniczne. 

Wszelkie działania podejmowanie w obszarze logistyki dystrybucji uzależnione są od wypracowania założeń kształtujących instrumenty marketingu, którymi są: produkt, jego cena, założona promocja oraz dystrybucja. Wszystkie tworzące się problemy w obszarze logistyki dystrybucji towarów należy rozpatrywać w szerokim ujęciu. Główne problemy, jakie pojawiają się w tym obszarze, dotyczą:

  • polityki produktu, do której zaliczamy zbiór będący asortymentem produktu oraz rozwój danego produktu, do którego z kolei włączamy: warunki wytwarzania produktów, ich przemieszczanie, magazynowanie, a także obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną
  • polityki warunków dostawy, na ten element największy wpływ ma polityka kształtowania cen, rabatów, programów lojalnościowych, wszystkie one muszą uwzględniać koszty logistyki w zależności od wartości udziału w tym zakresie każdej ze stron logistyki dystrybucji
  • polityki komunikacji, zawierającej założenia z obszaru kanałów komunikacji, promocji i sprzedaży bezpośredniej
  • polityki dystrybucji, na którą składają się wszystkie kanały dystrybucji, a przede wszystkim ich organizacja, wraz z podziałem zadań sprzedażowych realizowanych samodzielnie oraz zlecanych pośrednikom czy podwykonawcom, aspekt ten musi zawierać ocenę poziomu obsługi dostawczej

Logistyka dystrybucji skupiona jest przede wszystkim na działaniach mających na celu zadowolenie klienta. Każdy z nich ma inne wymagania, a związki z nimi nigdy nie są jednowymiarowe. Szczególnie w okresie, w którym do wszystkich powyższych zagadnień doszła e-logistyka dystrybucji, która przewartościowała obszar dystrybucji towarów, zmieniając wymiar kosztów i nakładów na realizację usługi.

 

Wybór Redakcji