Technik logistyk – perspektywy i zarobki

3 min read

W dzisiejszym świecie każdego dnia przewozi się tysiące towarów. Transporty są realizowane przeróżnymi drogami i pojazdami. Miliony kierowców i kurierów dba, by towary zostały dostarczone na czas do firm i fabryk, a paczki dotarły do naszych domów. Jest to ogromne przedsięwzięcie wymagające dobrej organizacji. Na całym świecie pracownicy sieci zarządzania czuwają nad transportami, czyniąc starania, by wszystko działało jak w zegarku. Tym właśnie w codziennej pracy zajmuje się logistyk.

Technik logistyk – kto to jest?

Technik logistyk może być osobą o szerokim zakresie obowiązków. Pełni różne funkcje w zależności od profilu stanowiska i wymagań firmy, w której pracuje. Charakteryzuje się posiadaniem wykształcenia kierunkowego technicznego. Oznacza to, że dysponuje on kwalifikacjami zawodowymi do pełnienia tej funkcji. Aby zostać logistykiem, wykształcenie wyższe nie jest konieczne. Tytuł technika daje wszystkie niezbędne kompetencje, czasem wręcz poszerzone o wiedzę praktyczną. Wiele zależy od wybranej szkoły. Ukończenie dobrego technikum pozwoli na uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowych ułatwiających późniejsze znalezienie pracy.

Technik logistyk – co robi?

Zadania technika logistyka są zróżnicowane w zależności od potrzeb pracodawcy. W swojej podstawowej funkcji jest to zawód wymagający planowania dystrybucji towarów. Technik logistyk zajmuje się tworzeniem tras spedycyjnych i harmonogramów transportów. Może też kierować organizacją zaopatrzenia i zajmować się organizacją zakupów dla przedsiębiorstw. Zadaniem logistyka jest też obsługa zamówień i kontrola magazynów. Powinien dbać o odpowiednie wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Do jego obowiązków należy prowadzenie dokumentacji transportów i pojazdów, a także czuwanie, by odbywało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Technik logistyk odpowiada też za ustalanie cen usług. Powinien być w stanie przygotować analizę kosztów, na podstawie której tworzy się taryfy i cenniki. Znajomość przepisów jest też konieczna, gdy w zakres zadań logistyka wchodzi tworzenie umów kupna i sprzedaży usług oraz rozliczanie kosztów.

Jedną z powinności technika logistyka jest również analiza procesów obowiązujących w firmie i ich modernizacja. Logistyk dba o to, by firma pracowała jak najbardziej wydajnie. Dobry specjalista na tym stanowisku jest więc bardzo cenny dla przedsiębiorstw.

Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk

Do uzyskania tytułu technika niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu podzielonego na dwie kwalifikacje. Należy do nich Obsługa magazynów i Organizacja transportu (kwalifikacje SPL.01 i SPL.04 według podstawy programowej z 2019 r). Pierwsza z nich daje podstawy do zawodu magazynier logistyk. Jego praca skupia się na organizacji pracy magazynów i procesów magazynowych. Druga kwalifikacja pozwala na zarządzanie transportem. Daje wiedzę niezbędną do monitorowania łańcucha dostaw i sporządzania dokumentacji.

Ile zarabia technik logistyk?

Zarobki na stanowisku technik logistyk, zależą od wielu czynników. Kwotę wynagrodzenia determinuje posiadane doświadczenie i wysokość stanowiska. Większe firmy są w stanie przeznaczyć większe środki na logistykę, lecz wiąże się to również z większą odpowiedzialnością. Średnie zarobki plasują się na poziomie 3000-4000 brutto na stanowisku asystenta. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem zarobki rosną, dochodząc aż do prawie 20000 na stanowiskach dyrektorskich. Jest to więc ścieżka otwierająca młodym logistykom wiele możliwości i perspektywę awansów. Specjaliści w zakresie logistyki mogą liczyć na hojne wynagrodzenia.

Wybór Redakcji